Likt spindelns nät går min vandring på livets stigar