Likt spindelns nät går mina stigar på livets vandring