Mitt skrivande

Om mitt enfaldiga skrivande som har svårt att bli färdigskrivet.

En mobbads vedermödor.
Handlar om mobbning i skola och på arbetsplatser. Där varvar jag vetenskap med eget "välbefinnande" under flera år.

Hon dog av lycka.
Handlar om en invandrarfamiljs dotter från att ha blivit med barn tillsammans med en man från ett menaland till hon blev befriad. Sedan hur hon med hjälp av förståndiga människor, tillsammans med en man vandrade .... stigar

373 dagar i dödens väntrum.
Handlar om en närståendes sakta vandrande mot en säker död. En skrämmande läsning om en människars sista dagar i livet i ett torftigt rum.  En historia för den som vill och orkar.

En författare författade delvis mitt dilemma:

"Ett vanligt fenomen bland författare som vill skriva romaner, är att bli skicklig på att skriva ”börjor” utan att någonsin ta sig igenom mitten och slutet.

Jag har skrivit mitten och slutet, vilket har en fortsättning i en ny historia. Tyvärr lider jag just nu av brist på "börjor”.