Om uteslutning av Sd

Jag har svårt att se Sverige som en demokratistat idag. Jag tänker på att 1,17 miljoner svenska medborgare av 6,5 miljoner som gick till valurnorna utesluts från alla samhällsdiskussioner.

Jag tänker som så att Sverige har 9,3 miljoner svenska medborgare. Av dessa 9,3 miljoner var 7,5 miljoner röstberättigade, där 6,5 miljoner röstade. Dessa väljare få inte komma til tals idag.

Återigen anser jag det både märkligt och odemokratiskt att både Mp med 4,2 procent och L med 5 procent sitter med i dagens regering.

Dagens kohandel passar bäst i lantbruket. Ett lantbruk som Mp vill lägga i träda.

Fundera och ha de gött, gött fölk.

20 nov 2019