Om mig

Jag heter Jan Sjöberg och är en typisk fyrtiotalist (1946), tillika filosof, som njuter av livet. Jag är gift med en smart kvinna tillika vän sedan 1969. Vi är stolta föräldrar till tre älskade barn.

År 2017 började jag en inre och yttre resa mot bättre hälsa, en smidigare kropp, ett skönt välmående och därmed en bättre livskvalitet. Troligen ett ännu bättre golfspel då med? Den resan fortsätter nu år 2021.

Mitt senaste uppdrag för mänskligheten arbetade jag som medicinskteknisk ingenjör inom akutsjukvården. Fortfarande saknar jag det oerhört intressanta arbetet med och på sjukhusets neonatalavdelning. Det var en fantastisk tid.

Under perioder verkade jag som politiker i länsförbund, fullmäktige och skolnämnd.
Jag var även politiker under en period i Svenska kyrkan vid riksmöten, i fullmäktige och i kyrkoråd.

De synder man mest ångrar på gamla dar är de man inte begått.