Om mig

Hej,

Jag heter Jan Sjöberg, en typisk fyrtiotalist (1946), tillika filosof, som njuter av livet. Jag är gift med en smart kvinna tillika vän sedan år 1969. Vi är stolta föräldrar till tre duktiga och älskade barn.

Under ett långt liv (50 år), har jag haft många ”uppdrag för mänskligheten. Efter 7-årig folkskola fick jag arbeta som målarlärling. När ett skyddsombud såg mig klättra på stegar blev jag omplacerad, och blev trädgårdslärling. Det eftersom en fjortonåring inte fick arbeta på höjder.

Efter några år och som 35-åring började jag läsa in betyg. Först på KomVux, sedan gymnasiekompetens och slutligen löste jag högskoleprovet. Det gav mig möjlighet att läsa medicin, pedagogik och retorik på Universitet och högskolor.

Min senaste gärning för mänskligheten var att arbeta som medicinteknisk ingenjör, med bland annat ansvar för dialysmaskiner och intensivvårdsutrustning vid vård av för tidigt födda barn.

Från 2001 till 2010 var jag politiker i kommunfullmäktige barn och ungdomsnämnd, länsförbund, kyrkomöte, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Jag har nu övergett politiken för en opolitisk roll som heltidspensionär – med rätt att uttrycka mig, i samhällsfrågor.

Våren 2011 arbetade jag som golfvärd i Spanien under två månader. Ni kan tro att det var ett oerhört intressant men jobbigt uppdrag då vi fick till oss alla golfspelare från länder som hade politiska och militära problem.

I januari 2014 blev jag diagnostiserad med KML – Kronisk myeloisk leukemi och medicinerar sedan dess mot denna sjuka med Glivec. Orsakerna till KML är flera. Bland annat mobbning och exponering för joniserande strålning.

Jag har bloggat under olika skepnader och namn på flera olika plattformar sedan millenniets början. Jag hoppas att det jag skriver här kan vara intressant att läsa.

En liten golfhistoria.

Om mitt skrivande!

Det var lite om mig. Må gott och lev väl.

De synder man mest ångrar på gamla dar är de man inte begått.