Politiker igen

Jag var politiker under två mandtperioder från början fram till slutet av millenniet. Nu verkar det som att jag ska bli politiker igen. Därför har det varit ett upphål i skrivandet här. Skrivbordet och datorm på detsamma har fordrat en hel del tid.
Det är mycket att fundera över om jag ska gå tillbaka till politikerrollen. Det gäller att hålla sig på rätt sida av av den politiska stigen. Om inte så är det arktisk kyla som gäller. Då gäller det att klä på sig en hård hud och ta fram en fransig kappa.

Må gott och lev väl.

1 maj 2021